AKTUELT

25/2-14: Agenda Årsmøte

Publisert: 02/01/19 oppdatert: 02/01/19

Agenda og dokumentasjon til Årsmøtet i Støttegruppen etter 22.juli hendelsene i Møre og Romsdal 8. mars 2014, kl 11.00  Stad: Quality Hotell Ulstein.

AGENDA

1. Åpning

2. Konstituering

    - Godkjenning av innkalling

    - Val av dirigent, to referentar, to til å skrive under protokoll

3. Årsmelding

4. Handlingsplan

5. Rekneskap

6. Budsjett

7. Val

Dokumentasjonen kan du laste ned her:

Årsmelding

Handlingsplan

Forslag til budsjett 2014

Innstilling frå valgnemda